Thông tin dự án:
Dự án: Xuka MilkTea & Coffee
Địa chỉ: 72 Hùng Vương, Đồng Xoài, Bình Phước
Đơn vị thiết kế: Công ty thiết kế nội thất Hoàng Minh Decor.
Lĩnh vực: Trà sữa & Coffee.